Itefix

Itefix Consulting & Software er et lite selskap basert i Oslo. Siden 2002 har vi levert våre tjenester og produkter til en global kundegruppe inkludert selskap i Global-/Fortune 500(link is external)

Besøk gjerne vår internasjonal site for å vite mer om hva vi tilbyr globalt.

Vi tilbyr også et stort antall fri programvare primært rettet mot systemadministratorer.